ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ/LEADER)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 16 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31-12-2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕ

 


  Αρχική | Επικοινωνία || Created by CreativeStudio